Contact Us

Medical Image Processing, Analysis and Visualization Lab

Address :333 Ganjiang East Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, China

Email :xjchen@suda.edu.cn

Post Code:215000
 

Yu Zihan

I am Yu Zihan, from Suzhou, graduated from Nanjing University of Information Engineering, majoring in electronic information engineering, now studying in Suzhou University, College of Electronic Information, hobby photography, music, hope to mipav and everyone to learn and progress together.


 

 

Address :333 Ganjiang East Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, China   Email:xjchen@suda.edu.cn 
Copyright © 2015 Medical Image Processing, Analysis and Visualization Lab All Rights Reserved